אשרי עודד
 
 
 
 
 
 
 
 

שיטת הניקוד החדשה – הסברים ודוגמאות:
שיטת הניקוד החדשה

 אנשים רבים מצאו מותם בתאונות בעקבות עברות תנועה המסכנות חיים, שלהם ושל נהגים אחרים.
  הקטל בדרכים אינו גזרה משמיים. כולנו יחד יכולים לצמצם את מספר ההרוגים והפצועים בתאונות הדרכים.
  שיטת הניקוד החדשה (המונהגת מינואר 2003) לא מקלה כלל עם עברייני התנועה.
  להלן תשובות לשאלות שעשויות להתעורר אצלך בהקשר זה.
  וטבלה המפרטת את הקנסות והניקוד לכל עבירה.
  (לפי חלק ז', החדש בתקנות התעבורה כפי שפורסם. תקנות 544 עד 551 בקובץ התקנות 6204).

 מהי שיטת ניקוד בעבירות תנועה?
  שיטת הניקוד היא דרך למעקב אחרי נהגים המורשעים בעבירות תעבורה.
  לשיטה אין עניין בנהגים המורשעים לעיתים רחוקות והיא מתרכזת בעבירות תכופות אצל נהג.
  כשנהג מורשע בעבירות רבות בזמן קצר המערכת תגיב באמצעי תיקון.

 כמה נקודות יש לכל עבירה?
  המערכת מבחינה בין עבירות פעוטות לבין עבירות חמורות יותר ועד לעבירות מחפירות. לכל סוג עבירה
  מספר נקודות שונה, מ 2 ע ד 10 נקודות.

 לדוגמא:
  2 נקודות: גרירה באופנוע נסיעה ללא אורות כנדרש.
  4 נקודות: אי עצירה בתמרור "עצור"
  נסיעה לאחור המסכנת אחרים
  הפרת משטר תנועה במעגל תנועה.
6 נקודות: אי ציות לתמרור "אין כניסה"
  נהיגה שלא בכביש (למעט אופנוע)
  חציית קו הפרדה רצוף
  הסעת ילד שאינו רתום בהתקן-ריסון ברכב
8 נקודות: פניית פרסה תוך סיכון הזולת
  מהירות העולה ביותר מ – 20 קמ"ש על המותר בדרך עירונית
  נהיגת נהג מקצועי מעבר לשעות הנהיגה המותרות.
10 נקודות: כניסה לצומת באור אדום ברמזור
  מהירות מעל 40 קמ"ש בדרך לא עירונית.
  אי מתן זכות קדימה בתמרור "תן זכות קדימה"
  סיכון הולך רגל במעבר חצייה.

 האם יש עבירות שעליהן אין נקודות כלל?
  כן, עבירות חנייה, רובן ככולן, הן חסרות ניקוד וגם עבירות מהירות פעוטות.
  כדאי להימנע גם מעבירות אלה , כי עדיין יש לשלם עליהם קנס כספי.

 מה קורה אם אתעלם ולא אשלם את הקנס?
  בתום 90 יום מהעבירה, אם הדו"ח לא שולם ולא כפרת באשמה וביקשת להישפט, יחולו עליך הנקודות
  כאילו הורשעת בדין גם אם הדו"ח לא שולם.
  אם כפרת באשמה וביקשת להישפט המערכת ממתינה לתוצאות המשפט.

 כמה זמן נשארות הנקודות לחובתי?
  כל נקודה נצברת לחובתך במשך שנתיים מיום העבירה ובתם שנתיים היא נמחקת.
  אלא אם הצטרפו לעבירה נקודות נוספות בתוך השנתיים ואז יתכן שהן לא תמחקנה.
  תקופת השנתיים נקראת "תקופת הצבירה".
  אם צברת במשך שנתיים 12 נקודות או יותר, הנקודות לא תמחקנה אוטומטית.
  המערכת תזמן אותך לקורס בסיסי בנהיגה נכונה שעלותו חלה עליך, הנמשך 12 שיעורים בשלושה מפגשים
  ובסופו מבחן.
  אם עמדת במבחן יימחקו הנקודות בנות השנתיים. (בשיטה הישנה היו נמחקות כל הנקודות).

 מה קורה אם אתעלם מהזימון לקורס?
  אנו מעדיפים שזה לא יקרה, אך אם בתוך שנה מיום ההודעה לא ביצעת את אמצעי התיקון, רשות הרישוי
  רשאית להתלות את רישיון הנהיגה שלך, ואסור יהיה לך לנהוג כלל. כדאי לך לציית לזימון, להשתתף בקורס ולעמוד בהצלחה במבחן בסופו.

  מה קורה אם צברתי עוד נקודות?
  אם כשלת והורשעת שוב בעבירות תנועה וצברת 22 נקודות, תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים אם
  ירשמו לחובתך עוד 2 נקודות או יותר, כלומר יהיו רשומות לחובתך 24 נקודות או יותר, רשות הרישוי תזמן אותך לקורס ייעודי (השונה מהקורס הבסיסי) בנהיגה נכונה בדרך עירונית או בדרך  לא עירונית.

 מה פירוש הארכת תקופת הצבירה?
  משמעות ההארכה היא שהנקודות תמחקנה רק במ​לאת להן 4 שנים במקום שנתיים ואם ירשמו לחובתך
  נקודות נוספות בתקופת הצבירה הארוכה הזאת הן תהיינה מסוכנות מאד בשבילך. מומלץ מאד להמנע
  מצבירה נוספת כלשהי, שכן כל המרבה הרי זה מסובך...

 ואם בכל זאת צברתי עוד נקודות?
  אזהרה! אם בתקופת צבירה נצברו לחובתך 36 נקודות או יותר יפסל רישיונך אוטומטית לשלושה חודשים.
  הוא יחודש לאחר מבחן עיוני (תיאוריה).

 מה קורה לאחר שלושת חודשי הפסילה?
  אם עמדת במבחן העיוני יוחזר לך רישיון הנהיגה.
  ומעתה מתחילה ספירה חדשה ואמצעי תיקון כמקודם (קורסים ב 12 וב 22 נקודות, שאנחנו מקווים שלא
  ירשמו לחובתך).

 מה קורה לנהג שצבר שוב 36 נקודות?
  שלילת רישיון לתשעה חודשים, ובתם התקופה הוא יאלץ להתחיל מאפס.
  בדיקות רפואיות, מבחן עיוני ומעשי כמו נהג חדש!
  אם הפסילה השנייה קרתה יותר משש שנים אחרי שהוחזר לנהג הרישיון בפעם הראשונה, יתייחסו לנהג
  בסלחנות מסוימת והרישיון ייפסל בפעם השנייה לשלושה חודשים כמו בפעם הראשונה.
  גם אז יהיה על הנהג לעמוד במבחן עיוני, אף כי עתה הוא מנוסה למדי במבחנים כאלה.

 האם אפשר למחוק נקודות ע"י השתתפות בקורס מרצון ?
  לא. אין מחיקת נקודות אלא בתום תקופת הצבירה.
  הנוהג שהיה קיים בעבר הופסק ועבר ללא שוב, ואין עתה כל "גילוח" של נקודות.
 
 למה נקבע מדרג נקודות רחב יותר מבעבר?
  מדרג הנקודות החדש כולל 5 דרגות מ 2 נקודות עד 10 נקודות.
  הפריסה הזאת הוגנת יותר מהקודמת שבה היו 3 דרגות בלבד, ושלוש עבירות פעוטות היו משלחות אותך
  לקורס הבסיסי. בנוסף בוטלה עתה שליחת נהג לקורס בגין עבירה יחידה וכדי ללכת לקורס חייב הנהג לעבור
  לפחות 2 עבירות.

 מה קורה למי שיש נקודות "ישנות"?
 חדשות טובות!
  מי שהיו לחובתו 2 או 4 נקודות ישנות מכניסת השיטה החדשה לתוקף, הנקודות נמחקו ואתם מתחילים
  מאפס. אם היו לחובתך 6 נקודות או יותר מרגע כניסת השיטה לתקופה יהיה עלייך לעבור את אמצעי התיקון
  שנקבעו להן ועליך לעשות כך בתוך שנה, כלומר עד ה  1 בינואר 2004.

 ואם נהג לא ביצע את אמצעי התיקון הזה?
  אם עד ינואר 2004 לא עבר הנהג אמצעי תיקון על נקודותיו הישנות, תחליף המערכת את נקודותיו הישנות
  לחדשות לפי אותן עבירות ובהתאם למספר הנקודות החדשות שיהיו לו יחויב באמצעי תיקון.

 האם השתנו גם הקנסות על העבירות?
  כן, אבל הקנסות אינם חלק משיטת הניקוד.
  במקום 15 דרגות קנס ("ברירת קנס" בלשון הציבור) שהיו בעבר יש עתה חמש דרגות בלבד וגם מחמישתן
  כדאי להימנע ( 100, 250, 500, 750, ו 1000 ₪ ).

 האם יחד עם מחיקת הנקודות נמחקת גם ההרשעה?
  לא. ההרשעות שלך נשארות רשומות גם להבא ואינן נמחקות. הן מהוות את גיליון ההרשעות שלך ואנו מקווים שהוא יהיה קצר ונקי.
  מוטב לא לצבור נקודות בנהיגה: הנקודות נמחקות, שנה עוברת, אך ההרשעה לעולם נשארת.

 מה הדרך הטובה ביותר להתגונן משיטת הניקוד?
  חדשות טובות: יש חיסון מלא, אוטומטי ומתמיד משיטת הניקוד, והוא חל על כולנו : פשוט לא לעבור עברות ובעקבות כך לא יהיו נקודות.

 
כי אם באמת רוצים – אין זו אגדה!
 
עודד מציע עזרה הן בחומר העיוני והתיאורטי והן בנהיגה הפרקטית. הודות לשנים רבות של ניסיון בהוראת מקצועות הנהיגה, הצליח לפתח שיטות המותאמות באופן אישי לכל תלמיד ותלמידה, בכל גיל שהוא. אשרי מבין את ההתרגשות והלחץ, ואל דאגה – אצל כולם לפעמים האוטו נכבה, לא מיד מסתדרים עם תיבת ההילוכים ואת המדרכה משפשפים. כולם בהתחלה שוכחים להביט במראה, אוחזים את ההגה כך שהדם מפסיק לזרום לכפות הידיים, לא מבחינים בכל תמרור ותמרור, כמעט בכל שיעור. אבל בסופו של דבר, עם קצת תרגול ותמיכה – כולם עוברים את הטסט בהצלחה!
 
עודד אשרי ישמח לעמוד לשירותכם. פנו עוד היום.
 
 
 
לימוד נהיגה על משאית ואוטובוסים
 
לימוד נהיגה על רכב פרטי
 
 
 
 
 
 
 
 
לימוד נהיגה ביס לנהיגה גור אריה מרום נווה רמת גן טל: 0505279214