אשרי עודד
 
 
 
 
 
 
 
 

הסעת ילדים
קורס רכב ציבורי  הנושא הסעת ילדים - תקציר הרצאה
מאת עודד אשרי - מרצה בכיר לקורסי תחבורה ומורה לנהיגה 
אריק פרום, בהקדמה לספרו של א.ס. נ​יל - סאמרהיל, מציין כי במחצית האשונה של המאה העשרים הגיעו המחנכים למסקנה, שעל החופש ליטול את מקומה של¯הסמכות וכי יש ללמד את הילד ללא שימוש בכח, אלא ע"י פנייה לסקרנותו¯ולדרכיו הספונטניים.
המרצה :עודד אשרי טל:  0505279214 © כל הזכויות שמורות לעודד אשרי​
תקציר ההרצאה בנושא בטיחות בקורס מסיעי ילדים​
הנושא: יחסי מבוגר - ילדים בהסעות בתי הספר.
ניתוח והמלצות - דרורי גבריאל.

כל קצין או מכ' בצבא, יודע שזכותו לתת פקודות לחייליו. כל הורה מרגיש
שזכותו וחובתו לחנך את ילדיו. על המורים הטלנו לחנך את ילדינו, אולם, כל מבוגר הנמצא בסביבה, מרגיש-שמישהו התיר לו לחנך את ילדיהם של אחרים. השגחה על ילדים תוך כדי מילוי תפקיד אחראי אחר, כמו בעת הסעת-ילדים,מכניסה אי בהירות לתפקיד הנהג. עד כמה הוא יכול להיות אחראי על התנהגות הילדים בנוסף על היותו אחראי על-הבטיחות והשמירה על חוקי התנועה?

לגישה זו הייתה גם ריאקציה, שכן דווקא ברוסיה הסובייטית שם לא נקטו בגישה הדימוקרטית, התוצאות בקשר לרכישת הידע היו טובות יותר. במאמר זה ננסה להאיר מעט את הגישות וכן נציג את נושאי הסוציאליזציה ונושא המשמעת שלדעת המחבר חשובים במיוחד הסעות תלמידים.

חשוב לציין עם זאת, שחופש איננו הפקרות והחופש מתבטא ע"י יחס של כבוד לעצמך ולאחר תמיד חייב להיות הדדי והוא יתפתח, רק כאשר ישנה כנות בין¯הנער והמבוגר.

סמכות ומשמעת דוגמאטיים וכן עונשים יוצרים פחד והפחד יוצר איבה,שבדר"כ מובילה לתוקפנות עקיפה או ישירה, גלויה או סמויה.כאשר הנערים יעשו ביתר-תוקף את מה שנאסר. ההמלצה של כותב מאמר זה, לשתף את ההורים את המורים בבנית מעין הסכם-להתנהגות הילדים, החל משעת הצפיה לבואו של הרכב, מניעת ההידחקות והירידה-לכביש לפני עצירת הרכב.

כניסה מסודרת תיעשה לאחר שהנהג פתח את הדלת וכו'. כללים אלו חייבים להיות-ברורים ומשוננים ע"י הילדים (כמו שירים של זמרים פופולריים) אם אין כללים-ברורים כיצד כולם (הנהג והילדים) מתנהים כאשר יורדים מהרכב כאשר מכניסים או מוציאים חפצים בצידי האוטובוס.

בנושא ההתנהגות של הילדים בקבוצה נרחיב מאוחר יותר, כיוון שכאן הכללים,-אינם יכולים לנצח את הדינמיות והספוטניות של הקבוצה.
מוגש ע"י עודד אשרי - לימוד נהיגה בשיטה מתקדמת ומהירה:
מונית, אוטומט,  רגיל  ומשאית  0505-279214 
 
2013 מעודכן לפי המתכונת החדשה
 
  6 
מדוע ילדים מתנהגים כילדים? 
א. כי הם ילדים. 
ב. כי עסוקים בלגדול ולהיתכונן לכניסה לעולם המבוגרים
  מוגש ע"י עודד אשרי - לימוד נהיגה בשיטה מתקדמת ומהירה:
מונית, אוטומט,  רגיל  ומשאית  טל. 0505279214
לתהליך זה קוראים חיברות = סוציאליזיציה.
תהליך ההטמעה לתוך הנורמות החברתיות בשנות הגדילה של הילד. ע"פ כהן וברונפנברנר  (1958)  קיימים שני דפוסי חיברות : דפוס חיברות מדכא ודפוס חיברות משתף. בשניהם שכר ועונש ממלאים תפקיד בתהליך הלמידה של הילד בראשונה מוטל עונש על התנהגות רעה ובשניה ההיתנהגות הטובה מתוגמלת בפרס.

דפוס חיברות

 המדכא  המשתף

ענישה על התנהגות רעה  פרסים להתנהגות טובה

התגלמות חומריים  התגלמות סמליים

המטרה הנדרשת: צייתנות של הילד  המטרה המועדפת:אוטונומיה של הילד

תקשורת בלשון ציווי  התקשרות בפעולת גומלין החיברות מרוכזת בהורה  החיברות מרוכזת בילד

הילד תופס את משאלות המבוגר  המבוגרים תופסים את משאלות הילד

בתהליך החיברות המדכא, הילד לומד לרכוש כבוד (אולי מתוקפנות) לסמכות.
כיום נפגוש הרבה יותר ילדים שאינם פוחדים מסמכות או שאינם מכבדים סמכות.

המתירנות הדוגלת בתהליך משתף מפתחת בילד את העצמאות, זאת על חשבון שליטה-עצמית המתפתחת כתוצאה מפחד מסמכות ומעונש.

במודל המשתף מקשרים את המתירנות לכבוד לילד, שמלמדו אח"כ לכבד גם את רצונו של המבוגר.

מתן עצמאות לילד איננו משחרר את המבוגר, האחראי לביטחונו של הילד מקביעת-החוקים והנורמות בהתאם לגילו.
ע"פ פיאז'ה 1951: ילדים עד גיל 8-9 אינם מסוגלים להעריך זמן ומרחק באופן מספיק מדוייק כדי לא להידרס בזמן חציית הכביש וברור שהמבוגר שבידיו-הופקדו הילדים חייב לדעת זאת ולשמור עליהם בעיקר מעצמם ומהיתנהגותם הם.

חשוב להדגיש שלמרבית הילדים התנהגות ספונטנית, מלאת חיים ושמחה.
וטבעי עבורם להישתולל ולבדוק כל הזמן את הגבולות שמציבים המבוגרים.
ואם לא תהיה עקביות בהיתנהגות המבוגר, יום אחד יאמר: "אסור" ולמחרת על אותה בקשה יאמר "מותר" לילד אחר יאמר: "לא ולשני "בסדר" ברור שיהיו-נסיונות לחזור על היתנהגות
מסוכנת זו , דווקא. 
  ( מוגש ע"י עודד אשרי - לימוד נהיגה בשיטה מתקדמת ומהירה:
מונית, אוטומט,  רגיל  ומשאית  טל:  5279214  - 050)
 

איננו מבינים עדין את הגורם להתנהגויות שהופיעו לאחרונה אצל הילדים.
כמו "רולטת הכביש", או להכניס את הראש לשקית נילון וכד' כמובן שהפסיכולוגים מנסים להסביר זאת, אבל לא כולם יכולים לעבוק באיבחון-פסיכולוגי ובטיפול פסיכולוגי.

בכל מקרה רצוי שאדם מבוגר האחראי על קבוצת ילדים ומזהה דברים חריגים וקיצוניים בהיתנהגות הילדים, יהיה עירני מספיק וידאג לדווח להורים, למורים וליועצים המקצועיים.

כדאי שנבחין בין שני סוגי התנהגויות כאלה:
1. מקרים בהם הילד מתכנס לתוך עצמו וסובל לבד, תהיה הבעיה של הילד עצמו. מאד חשוב שהוריו ידעו על המצב.
מול מקרים של התנהגות הילד, מתלווה בנוסף לנזק לעצמו, סיכונים ונזקים-לסובבים אותו. למשל כתוצאה מרגישות יתר לקיפוח שגורמת לתוקפנות ותגובות-מוגזמות אחרות.
 מוגש ע"י עודד אשרי - לימוד נהיגה בשיטה מתקדמת ומהירה:
מונית, אוטומט,  רגיל  ומשאית  טל.  0505279214
2. ילד שאינו מסוגל לדחות סיפוקים ורוצה כל דבר כאן עכשיו ומגיב קשה, כאשר לא נענים לו.
במצב דומה, "חשדנות" במבוגר ובמניעיו "אי היענות" לבקשותיו ואו תגובות המבוגר אפילו כשהמבוגר מחייך ומלטף אותו, הילד יגיב בכעס ובתוקפנות. לא רצוי שכולנו נהיה פסיכולוגים, אבל חשוב גם שלא נשאיר זאת בבטן או שנוותר על התייחסות לבעיה, שכן לפעמים מבעיות אישיות כאלה מתפתחת מריבה שהופכת אח"כ לבעיה בלתי נשלטת לאחר שהנערים יצאו מהמכונית וירדו לכביש.

החלק הקשה ביותר בטיפול בילדים הוא כאשר נוצרות קבוצות הפוגעות ביחידי חלשים
או קבוצות שנוהגות אלימות האחת בשניה, או שנוצרת תופעה של גניבות של יחידים או קבוצות וכד'. כמובן שבתוך האוטובוס המסיע ילדים, מתחים אלה עלולים להביא למצבים "לא נעימים" המתבטאים לפעמים בגניבות. למשל, זה מתחיל בגניבה לא מתוכננת/סילוק מתיק פתוח ויכול אף להגיע גם למנהיג המשכנע קבוצה של ילדים לעסוק בגניבות.

במקרים כאלה, לפחות באוטובוס, רצוי להגיע להסכם עם הילדים שהאוטובוס הוא טריטוריה מיוחדת בה מותר לעשות א.ב.ג. ואסור לעשות ד.ה.ו. ולתגמל בהתאם את השומרים על הנורמה של "באוטובוס אסור" כי זה מסוכן. ככלל ניתן לגבש את הנערים למטרה משותפת, אם המבוגר נראה להם ככזה שניתן לסמוך על עקביותו בשמירה על הנורמה.

  היחיד והקבוצה בגילאי בית הספר

"מבוגר לא יבין זאת", זו לא אולי הכותרת המתאימת ביותר לתאר את הן היחסים בקבוצה והן את חשיבותם בעיני הילדים. האמנם בגילים הנמוכים הקבוצה עדיין איננה מהווה גורם משפיע וראית המבוגר כגורם אליו פונים בשעת צרה היא-עדיין הצורה הטובה ביותר לחיסול המצוקות והסכסוכים. אולם עם הזמן, הקבוצה הופכת לאחד הגורמים הדומיננטיים בהתפתחות "העצמי",-הדימוי העצמי והביטחון העצמי של הילד.

הילד לומד דרך חיקוי והתנהגות "כמו אחרים" וגם דרך היותו שונה ומיוחד הוא-לומד על עצמו.
מידת הקבלה שלו ע"י הקבוצה וכן ע"פ מידת השליטה והמנהיגות שלו בחלק-מהזמן.
הרעש שמשמיעה קבוצת ילדים צועקים, דומה לרעש המבוגרים (הסולידי יותר),-משמש למשיכת תשומת לב ולקבלת אישור קיומי שכן "אם אני צועק אני צודק, אני קיים".

  מוגש ע"י עודד אשרי - לימוד נהיגה בשיטה מתקדמת ומהירה:
מונית, אוטומט,  רגיל  ומשאית  טל. 050-5279214 
8
הנהג צריך לזכור שילדים במכונית ממשיכים את חייהם.
יחסיהם החברתיים ומריבותיהם מכיתת בית הספר ממשיכים להתקיים, אם רבו במגרש המשחקים בהפסקה הם ימשיכו את המריבה במכונית. אלא אם המבוגר ידרוש -להפסיקה.

ברור גם שאת הנהג לא ינחמו המחקרים המוכיחים שהילדים אינם אוהבים את התלמידים התוקפניים  והם מחבבים הרבה יותר את חברי כיתתם הידידותיים.
 
חשוב גם לדעת כי זרמים שונים (הנקראים בפסיכולוגיה החברתית תהליכים-חברתיים - דינמיים) מתערבלים בתוך הקבוצה ולפעמים הכיוונים מנוגדים.יש-מתח בין דרכי הפרט ודרכי הקבוצה, יש ניגודים בין דרכים רגשיים ודרכים של-עמידה במטרות. יש תהליכים שמוכתבים ע"י מוראל קבוצתי ויש שמופעלים ע"י-אגואיזם ילדי או חוש צדק ילדי שאינו סובל הפליות וויתורים שנעשים ע"י-המבוגרים.

באוטובוס המסיע תלמידים יכולים להיות תלמידים מכמה כיתות וברור שאין זו-קבוצה מלוכדת (אולי בשטחים כשזרקו עליהם אבנים) עם מטרה קבוצתית. אבל בהחלט יכולים להיתפתח עם הזמן מאבקים מריבות ושאר מיני סגירת חשבונות-שעל המבוגרים לדאוג שלא יסכנו את בטיחות הילדים.

בכל מקרה , אם המבוגרים מזהים מנהיגים שליליים, המושכים את שאר הילדים-להתנהגויות המסכנות אותם ומפריעות לנסיעה ולנהג, הדבר מחייב טיפול מידי-כולל העלאת הבעיה אצל המורים האחראים בבית הספר.

עלינו לזכור כמבוגרים שהילדים מתיחסים אל עצמם  במלא ערכם, כלומר 1/1 ואילו המבוגר שבמכוניתו כ 50 ילדים מתיחס לכל ילד כ: 1/50 ואם הילד-חש זאת קשה לו להישמע למבוגר. לכן על המבוגר לתת לילד הרגשה שהוא אחד-ויחיד ולא אחד מחמישים.

במיוחד הדברים חשובים כאשר אנחנו נמצאים במצבי לחץ כמו בהסעות בשטחים או-בהסעות בצפון הארץ (או כמו שהיה בזמן מלחמת המפרץ) וחס וחלילה שלא נמצא-במצבי תאונה.

  הקלה במצבי לחץ - חיסון למצבי לחץ

מולי להד ועפרה אילון בספרם חיים על הגבול (990)ממליצים על מספר תגובות שלמבוגרים שיסייעו לילדים במצבי לחץ ויקלו על מצוקתם. (הספר חובר ע"פ נסיונם בגבול הצפון והוכיח את עצמו בתקופת מלחמת המפרץ).

1. לשמור על סדר יום רגיל כי השגרה מרגיעה ונוסכת הרגשת בטחון וקביעות.
2. הקשבה לילד ומתן הזדמנות לביטוי החרדה והפחדים, בלי לדרוש שיחזור לרמת-תפקוד  קודמת.
3. מתן תמיכה רגשית בלי התנגשויות "חינוכיות" כעסים וענישת הילד.
4. אם מופיעים מיחושים להתיעץ עם הרופא.
5. מתן מידע והסברה - לענות כמה שאפשר על שאלות הילד.
6.לאפשר ביטוי רגשות להפוך זאת ללגיטימי ע"י משחקים וכד'.

גם למבוגרים יותר (גיל הביניים) רצוי לאפשר את הנ"ל ובנוסף להוריד מעט-מדרישות ההשגים הרגילות כאן המידע יעזור יותר.

עם הקבוצה המבוגרת רצוי לעבוד בשיתוף פעולה מלא תוך חלוקת תפקידים אחראיים, בנוסף לכל ההמלצות הקודמות.
  מוגש ע"י עודד אשרי - לימוד נהיגה בשיטה מתקדמת ומהירה:
מונית, אוטומט,  רגיל  ומשאית  טל. 050-5279214 b 050-5279214 
  9
שאלות לסיכום וחזרה בנושא הסעת ילדים 

1. בתחילת  שנת  הלימודים, יש לתת  הנחיות  ברורות  לתלמידים שעומדים להסיע בקביעות בשנת הלימודים. מהן ההנחיות ?
1 . 1.)המתנה והורדה, רק בתחנת האיסוף הקבועה.
 2 ) ירידה ועליה בדלת הקידמית.
 3)אין לפתוח חלונות( מ י ז ו ג או י ר ).
 4) . יש לשבת במשך כל הנסיעה.
2. קבלת קו נסיעה, האוסף תלמידים בשעות הבוקר מהבית לבי "הס וחזרה. עליך  מהו הנתון החשוב שתיקח בחשבון, בתיכנון הקו?
2. פתיחת הדלת תהייה בצד המדרכה, כדי למנוע עד כמה שאפשר, חציית כביש.
3. ידוע לך ''שהתקנות מחייבות את הנהג / בעל קו הפעלה של אוטובוס, לדאוג לנקיונו
בפנים ובחוץ, בתחילת כל נסיעה, האם יש טעם להביא אוטובוס  נקי  ומסודר, להסעות  ילדים ?
3. חוסר הסבלנות של הילדים, גורם לכך שהם מחפשים במה להתעסק בזמן הנסיעה, מבל י לחשו ב, הם ג ורמים נזק למיתקני האוטובוס, אוכלים ושותים ומלכלכים אותו אבל גם לילד, יהיה פחות נוח-לגרום נזק או לכלוך באוטובוס נקי ותקין.
4.הנך נוהג באוטובוס שאינו מצוייד במערכת A.B.S. בכביש בין עירוני. הגעת לעיקול בדרך, הכביש רטוב ונאלצת לבלום בלימת חירום. איבדת את היכולת הכוונית על ההגה. האוטובוס ממשיך ישר. כיצד תוכל לצאת ממצב זה ולכוון את האוטובוס לכיוון העיקול?
4.במקרה כזה עליך להרפות את דוושת הבלם. כל עזיבה של דוושת הבלם תאפשר באותו זמן כיוון ההגה ליעד הרצוי כלומר, לפעול בשיטת הפימפום (לחיצה, עזיבה,לחיצה)
5. נהג של אוטובוס ביצע נסיעה מיוחדת במסגרת טיול  שנתי .הנסיעה בוצעה באוטובוס חדש, שמותקנות  בו כל מערכות הבטיחות המתקדמות. בעת הנהיגה, בקטע הדרך
מירושלים  לים המלח, חש  הנהג להפתעתו כי בלמי האוטובוס אינם מגיבים כהלכה
מה לדעתך, יכולה להיות הסיבה ?
5. הנהג נסע במורד תלול בהילוך לא מתאים ולא השתמש נכון במערכות ההאטה. שימוש מופרז בבלמי שירות, גורם לחימומם, דעיכתם ולהיחלשותם.
6. נהג ותיק בחברת הסעות, ביצע הסעת ילדים. מזג האויר היה גשום. הנסיעה בוצעה באוטובוס, חדיש שמותקנת בו מערכת לנעילת גלגליםA.B.Sהנהג הפעיל את המאיט ההידראולי לשם האטת מהירות האוטובוס, בנסיעה במורד. לפתע, איבד הנהג את שליטתו ברכב וגרם לתאונה. מה לדעתך יכולה להיות הסיבה לתאונה ?
6. הפעלת מאיט הידראולי בנסיעה בכביש חלק, עלולה לגרום לרכב להחליק החלקת סיחרור. לפיכך חל איסור מוחלט להשתמש במערכות האטה במצב זה.
7.באוטובוס, מסוג " מרצדס ", נורת בקרת מערכת למניעת נעילת גלגלים A.B.S. מאירה עם הפעלת מפסק זרם ראשי, נכבית לאחר התחלת הנסיעה, כשהאוטובוס  מגיע למהירות של כ-7 קיימ. מהו אמצע י הבקרה, המזהיר את הנהג בעת הנהיגה. כי  קיימת תקלה במערכת A.B.S.  , מה י ההתנהגות הנכונה הנדרשת מהנהג, במקרה זה ?
7. בעת תקלה במערכת A.B.S. נדלקת נורת הבקורת. במקרה זה, התנהגות האוטובוס בעת בלימתו, עלולה להשתנות, אשר על כן, יש להמשיך בנסיעה למוסך הקרוב תוך נהיגה בזהירות יתרה.
8.נ ה ג ותיק בחברת הסעות ,ביצע הסעת ילדים, הנסיעה בוצעה באוטובוס זעיר, שמותקנות בו כל מערכות הבטיחות המתקדמות, מזג האויר היה גשום, במהלך הנסיעה, התפוצץ באוטובוס צמיג אחורי והרכב סטה שמאלה, לכיוון התנועה בנתיב הנגדי
מה לדעתך, הנהג היה צריך לעשות כדי למנוע סטיית הרכב שמאלה ?
8.פיצוץ בגלגל אחורי, בהחלט יכול לגרום לרכב לסטות מנתיב נסיעתו. לצורך שליטה ברכב, על הנהג לאחוז היטב את ההגה בשתי ידיו ולהימנע מבלימתו שמירת כיוון הנסיעה אפשרית, בתנאי שהוא לא יפעיל על הרכב, כוחות בלימה.
9.מה היית ממליץ ככלל ראשוני, לנהג חדש, שצריך להתחיל לעבוד בהסעת ילדים ?
9.י לדים מנסים נהג חדש, על ידי יצירת כללי התנהגות חדשים הנוחים להם, אם הנהג רוצה שיישמרו כללי ההתנהגותהמקובלים, עליו להראות מתחילת הנסיעה- מנהיגות תקיפה
והפעלת סמכות. יש לעשות זאת, באדיבות תוך שמירת כבוד הילדים.
10.ישנן דרכים שונות להשלטת משמעת על ילדים, אחת מהן, היא הפעלת סמכות ושימוש באמצעי ענישה, לכל דרך יש תופעות לוואי איזה תופעות מלוות את השימוש בשיטה זו ?
10. אכיפת סמכות. תוך שימוש באמצעי ענישה. מביאה ליצירת רגשי איבה של הילדים אל בעל הסמכות. שיתפרצו בעת שיפנה להם את גבומעודכן לפי המתכונת החדשה 2013

  עודד אשרי  מרצה לתעבורה טל: 0505279214     © כל הזכויות שמורות לעודד אשרי  מעודכן לפי המתכונת החדשה 2013
קורס רכב ציבורי  -  הסעת ילדים - נושאים לדיון בכתה

הכוחות המשפיעים על הרכב והנוסעים בנסיעה
קטעים בנושא     "נהיגה מתקדמת"


כבר ציינו את שני המרכיבים העקריים לנהיגה בטוחה (כשירות הנהג וכשירות הרכב), אך גם בשעה שאנו עונים לשתי דרישות אלה, קיימת סכנה הנובעת באופן עקיף ממהירות תנועת הרכב המשפיעה על הכוחות שפועלים עליו.

אותם כוחות הפועלים על הרכב בתנועה, נכללים במסגרת הסכנות שקשה לצפות אותם מראש או שאינן נראות מסוכנות, ולמעשה כל סכנה שאין אנו מבחינים בה מראש תהיה מסוכנת עוד יותר ובעיקר אותן סכנות שאינן נובעות מצורתן, אלה מהתגהנות הנהג ודרך פעולתו.

את הסכנות הנובעות מאותן כוחות שפועלים על הרכב לא רואים, אלא חשים, ולעיתים מעט מאוחר, רגע התחושה עלולה לבוא יחד עם התרחשות התאונה.


כוחות אלה ניתן לחלק לשניים:


1. הכוחות המשפיעים על מהירות הנסיעה.
2. הכוחות המשפיעים על יציבות הרכב.

הכוחות המשפיעים על מהירות הנסיעה

כוח ההתמדה

הוא הכח השואף לשמר את מצב תנועתו של גוף באותה מהירות בה הוא נע ובאותו כיוון תנועה,
אם הרכב עומד, ישאף כח ההתמדה להחזיק אותו במצבו זה, אלה אם יופעל עליו כוח אחר שיגרום לו לשינוי במצב הנתון.

עצמתו של הכוח המופעל מותנה במשקל הרכב ומהירותו. ככל שהרכב כבד ועמוס יותר, או מהירות נסיעתו גדולה יותר, כך יהיה כח ההתמדה שיופעל עליו גדול יותר והכוחות שאנו נדרשים להם לשנוי מצבו זה יגדלו בהתאם.

מוגש ע"י עודד אשרי - לימוד נהיגה בשיטה מתקדמת ומהירה:

  10

 
הכוחות המשפיעים על הרכב והנוסעים בנסיעה

התנגדות החיכוך
 
מגען של צמיגי המכונית עם הכביש גורם לחיכוך והתנגדות, השואפים להקטין את מהירות תנועת הרכב. ללא התנגדות החיכוך היו גלגלי הרכב מחליקים ולא מאפשרים את תנועתו או יכולת אחיזתו ויציבותו על הכביש.

התנגדות החיכוך מאפשר את שמירת כיוון הנסיעה ויכולת האצה או האטת מהירות הנסיעה וכן אחיזה טובה של גלגלי הרכב בכביש.
כוח החיכוך מושפע מסוג פני הכביש, גודל שטח המגע של הצמיג בכביש - משקל המכונית.


התנגדות האויר


צורת הרכב וגודלו משפיעים גם הם על התנגדות הרכב ביכולתו לנוע על פני הדרך,
זרמי האוויר אשר פוגעים במרכב הרכב, מונעים את יכולת תנועתו  וכ = 2/3 מצריכת הדלק ברכב (בנסיעה בדרך שאינה עירונית מישורית) מיועדים להתגבר על התנגדות האויר לתנועת הרכב.

הכוח הצינטרפוגלי


בשעת נסיעה במעגל (עקומות בדרך) פועל על הרכב כוח אשר שואף להרחיקו אל מחוץ למעגל (כוח ההתמדה פועל על ציר הרוחב של הרכב והכוח הצינטרפוגלי פועל על ציר האורך של הרכב), מכאן ששאיפתו של כוח זה היא להפוך את הרכב בכיוון הרחקתו אל מחוץ למעגל הסיבוב.
יש לזכור כי כוח זה גדל בריבוע ביחס למהירות הנסיעה.

מוגש ע"י עודד אשרי - לימוד נהיגה בשיטה מתקדמת ומהירה:
מונית, אוטומט,  רגיל  ומשאית  טל: 0505-279214 0505-279214 
  11קטעים בנושא "נהיגה מתקדמת" דף מס' 12 ,
 המשך סיכום הכוחות המשפיעים על הרכב והנוסעים בנסיעה

הכוחות שפועלים על הרכב בתנועה, מושפעים ישירות ממהירות הנסיעה ומשפיעים על טיבה.
נהיגה בדרך ללא התחשבות בכוחות אלה, עלולה להביא את הנהג למצבי חרום. יש לזכור כי כוחות פיסיקליים הינם חזקים מאתנו והשפעתם קבועה, כך שטעות במאפייני נהיגתנו, תגרום בוודאות להשפעתם השלילית על בטיחות הנסיעה ובאם נוסיף לכך את מרכיב העוצמה הגדלה לעתים בריבוע, עקב הגברת המהירות באופן יחסי, נמצא כי מעורבות בתאונה תהיה קשה יותר, ככל שמהירות נסיעתנו תהיה גבוהה יותר.מנגנון A.B.S  ובלמים אלקטרונייםמנגנון A.B.S  פותח לשמש כלי עזר בטיחותי לנהג ולנוסעים. מערכת זו היא הפתרון  המודרני למניעת נעילת גלגלים ובלמים. המערכת מופעלת בעת בלימת חירום, מסייעת לשמור על היגוי ושליטה , וחיוניותה רבה במיוחד על פני משטח חלק, רטוב או משומן.

מערכת ה - A.B.S מתחילה את השפעתה כאשר כוח הבלימה מתקרב לנקודת הנעילה.
המערכת מבצעת באופן אוטומטי את פעולת ה"פימפום"  על כל אחד מגלגלי הרכב בניפרד. היא יכולה להביא לעצירה אופטימלית של כל הגלגלים כאחד, ושל כל גלגל בנפרד. היציבות נשמרת ואחיזת הכביש מעולה. תכונה נוספת היא אפשרות השליטה בהיגוי לאורך כל הדרך ללא קשר עם מידת חלקלקות הכביש באותם שברירי שנייה בהם ננעלים הגלגלים

הפעלת  המערכת מתבצעת בניגוד לפעולת עצירה ברכב ללא מערכת A.B.S ע"י לחיצה חזקה ורצופה על דוושת הבלם אפילו אם דוושת הבילום רועדת (תופעה אופיינית לבלימה ברכב בעל מערכת A.B.S ).


בהצלחה!!!!!!!!!!


מוגש ע"י עודד אשרי - לימוד נהיגה בשיטה מתקדמת ומהירה:
מונית,לפי התקנות החדשות - אוטובוס זעיר, אוטומט,  רגיל  ומשאית 
0505279214    
מעודכן לפי המתכונת החדשה 2013

 
כי אם באמת רוצים – אין זו אגדה!
 
עודד מציע עזרה הן בחומר העיוני והתיאורטי והן בנהיגה הפרקטית. הודות לשנים רבות של ניסיון בהוראת מקצועות הנהיגה, הצליח לפתח שיטות המותאמות באופן אישי לכל תלמיד ותלמידה, בכל גיל שהוא. אשרי מבין את ההתרגשות והלחץ, ואל דאגה – אצל כולם לפעמים האוטו נכבה, לא מיד מסתדרים עם תיבת ההילוכים ואת המדרכה משפשפים. כולם בהתחלה שוכחים להביט במראה, אוחזים את ההגה כך שהדם מפסיק לזרום לכפות הידיים, לא מבחינים בכל תמרור ותמרור, כמעט בכל שיעור. אבל בסופו של דבר, עם קצת תרגול ותמיכה – כולם עוברים את הטסט בהצלחה!
 
עודד אשרי ישמח לעמוד לשירותכם. פנו עוד היום.
 
 
 
לימוד נהיגה על משאית ואוטובוסים
 
לימוד נהיגה על רכב פרטי
 
 
 
 
 
 
 
לימוד נהיגה ביס לנהיגה גור אריה מרום נווה רמת גן טל: 0505279214